De Lions

In de eerste decennia van de 20e eeuw ontstonden de eerste Serviceclubs in de Verenigde Staten. Zo ook de Lions. Eerder nog, in het midden van de 19e eeuw komt de naam ‘lions’ voor; clubs van mannen die zich bezighielden met de problemen van ‘good governement and good citizenship’. Onderling hulpbetoon stond daar bij voorop. Ook bestond er een groot aantal ‘businessmen circles’, waarin groeps- en eigenbelang de overhand hadden.